Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretler ve Alt Kalemler
Para Birimi Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran
TBB:
Bazı masraf kalemlerine ilişkin bilgilendirme notları, aşağıdaki açıklama alanında paylaşılmıştır. Bildirim yapılırken, “Açıklama” alanında İlgili masraf kalemiyle ilgili açıklama girilecektir. Bilgilendirme notlarında, Bildirim yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir.
Açıklama
Güncelleme Tarihi
1 Ticari Krediler
1.1 Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım
1.1.1 Kredi Tahsis ve Kredi Kullandırım Ücreti
1.1.1.1 Kredi Tahsis 0% 0.25% İlk limit tahsisinde verilen limitin %0.25'i . Yenilemelerde , artırılan limitin %0.125'i olarak uygulanır. BSMV Hariçtir. 3/3/2021
1.1.1.2 Kredi Kullandırım 0% 1.10% BSMV Hariçtir. 3/3/2021
1.1.2 İtibar/Niyet/Referans Mektubu Düzenleme Ücreti 25 TL 250,000 TL BSMV Hariçtir. 7/2/2024
1.2 Teminatlandırma
1.2.1 Ekspertiz, Teminat Tesis, Değişiklik ve İptal Ücreti 7,500.-TL   Hizmetin 3. kişiden alınması durumunda 3. kişilere ödenen ücretin %15 fazlasına dek, hizmetin banka bünyesinde karşılanması halinde makul ücret tahsil edilir. BSMV hariçtir. 7/3/2024
1.3 Kredi Riski Süreci
1.3.1 Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti   10% 11/4/2022
1.3.2 Taahhüt/Taahhüde Uymama Ücreti
1.3.2.1 Taahhüt 0% 2% 3/3/2021
1.3.2.2 Taahhüde Uymama 0% 2% 3/3/2021
1.3.3 Gayrinakdi Kredi - Dönem Ücreti 25 TL 0% 5% 3/3/2021
1.3.4 Gayrinakdi Kredi - Garantörlük Ücreti 25 TL 0% 5% 3/3/2021
1.4 Kapama
1.4.1 Nakdi Kredi Erken Ödeme Ücreti
1.4.1.1 Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar (1.3.2021 Tarihinden Önce Kullandırılan Kredilerde)
1.4.1.1.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) 1% BSMV Hariçtir. 7/2/2024
1.4.1.1.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) 2% BSMV Hariçtir. 7/2/2024
1.4.1.2 Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun (1.3.2021 Tarihinden Önce Kullandırılan Kredilerde)
1.4.1.2.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) 2% BSMV Hariçtir. 7/2/2024
1.4.1.2.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) 3% BSMV Hariçtir. 7/2/2024
1.4.1.3 Nakdi Kredi Ara/Kısmi Ödeme
1.4.1.3.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) 5% BSMV Hariçtir. 7/2/2024
1.4.1.3.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) 5% BSMV Hariçtir. 7/2/2024
1.4.1.4 Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aya Kadar (1.3.2021 Tarihinden İtibaren Kullandırılan Kredilerde)
1.4.1.4.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) 2% 7/2/2024
1.4.1.4.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) 3% 7/2/2024
1.4.1.5 Nakdi Kredi Erken Kapama-Kalan Vadesi 24 Aydan Uzun (1.3.2021 Tarihinden İtibaren Kullandırılan Kredilerde)
1.4.1.5.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Türk Lirası Krediler) 2% %2'nin üzerine kredinin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için %1 eklenir. Vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanır . BSMV Hariçtir. 7/2/2024
1.4.1.5.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) 3% %3'Ün üzerine kredinin 24 ayı aşan kısmındaki her bir yıl için %1 eklenir. Vadenin 24 ayı aşan kısmındaki süreler yıla tamamlanır . BSMV Hariçtir. 7/2/2024
1.4.1.6 Nakdi Kredi Erken Kapama (1.7.2024 Tarihinden İtibaren Kullandırılan Kredilerde)  
1.4.1.6.1 Nakdi Kredi Erken Kapama (Sabit Faizli Türk Lirası Krediler) Erken ödeme ücreti , kredinin yıllık bileşik faiz oranının %5'i ile kalan ağırlıklı ortalama vadenin %0.2 nin toplanması ile ulaşılan rakam üzerinden alınır . 7/2/2024
1.4.1.6.2 Nakdi Kredi Erken Kapama (Sabit Faizli Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) Erken ödeme ücreti , kredinin yıllık bileşik faiz oranının %5'i ile kalan ağırlıklı ortalama vadenin %0.2 nin toplanması ile ulaşılan rakam üzerinden alınır . 7/2/2024
1.4.1.6.3 Nakdi Kredi Erken Kapama (Değişken Faizli Türk Lirası Krediler) 2% 7/2/2024
1.4.1.6.4 Nakdi Kredi Erken Kapama (Değişken Faizli Döviz Cinsi veya Dövize Endeksli Krediler) 2% 7/2/2024
2 Dış Ticaret
2.1 İthalat İşlemleri
2.1.1 Akreditif Açılış Ücreti 25 TL 0% 4% 10/18/2022
2.1.2 Rezerv/Uyuşmazlık Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.1.3 Ön ihbar Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.1.4 Aval/Kabul Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.1.5 Vade/Tutar Değişikliği Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.1.6 Poliçe Kabul Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.2 İhracat İşlemleri
2.2.1 İhbar Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.2.2 Teyit Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.2.3 Vade/Tutar Değişikliği Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.2.4 Vadeli Ödeme Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.2.5 İskonto Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.2.6 Tahsil Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.3 İthalat / İhracat Ortak İşlemleri
2.3.1 Vesaik İnceleme Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.3.2 Değişiklik Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.3.3 İşlem Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.3.4 Muhabir Banka Masrafı 25 USD 500 USD 10/18/2022
2.3.5 Ödeme Ücreti 25 USD 500 USD 10/18/2022
3 Nakit Yönetimi
3.1. Tedarikçi Finansmanı ve Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)
3.1.1. Tedarikçi Finansmanı ve DBS Ücreti
3.1.1.1 DBS
3.1.1.2 Tedarikci Finansmanı
3.1.2. Tedarikçi Finansmanı ve DBS Dönem Ücreti
3.1.2.1 DBS
3.1.2.2 Tedarikci Finansmanı
3.2. Mevduat, Katılım Fonu ve Kıymetli Maden Depo Hesapaları
3.2.1. Para ve Kıymetli Maden Yatırma/Çekme Ücreti
3.2.1.1 Şube Geç Para Yatırma
3.2.1.2 Para Çekme
3.2.1.2.1 Günlük Limit Üzeri Para Çekme
3.2.1.2.2 Diğer Şubeden Para Çekme
3.2.1.2.3 Kıymetli Maden Çekimi
3.2.2. Başka Kuruluş ATM'leri/Ortak ATM'lerden Yapılan İşlemler Ücreti
3.2.2.1 Para Çekme/Yatırma/Borç ödeme
3.2.2.2 ATM Bakiye/Limit/Borç Sorgulama
3.3. Para ve Kıymetli Maden Transferleri
3.3.1. Elektronik Fon Transferi (EFT) Ücreti
3.3.1.1 Mobil bankacılık ve internet bankacılığı
3.3.1.1.1       1.000 TL ve altı
3.3.1.1.2       1.000-50.000 TL arası
3.3.1.1.3       50.000 TL üstü
3.3.1.2 ATM
3.3.1.2.1       1.000 TL ve altı
3.3.1.2.2       1.000-50.000 TL arası
3.3.1.2.3       50.000 TL üstü
3.3.1.3 Diğer Kanallar
3.3.1.3.1       1.000 TL ve altı 0 TL 5 TL İşlem Başına 3/3/2021
3.3.1.3.2       1.000-50.000 TL arası 0 TL 10 TL İşlem Başına 3/3/2021
3.3.1.3.3       50.000 TL üstü 0 TL 100 TL İşlem Başına 3/3/2021
3.3.2. Geç Elektronik Fon Transferi (EFT) Ücreti
3.3.2.1 Mobil bankacılık ve internet bankacılığı
3.3.2.1.1       1.000 TL ve altı
3.3.2.1.2       1.000-50.000 TL arası
3.3.2.1.3       50.000 TL üstü
3.3.2.2 ATM
3.3.2.2.1       1.000 TL ve altı
3.3.2.2.2       1.000-50.000 TL arası
3.3.2.2.3       50.000 TL üstü
3.3.2.3 Diğer Kanallar
3.3.2.3.1       1.000 TL ve altı
3.3.2.3.2       1.000-50.000 TL arası
3.3.2.3.3       50.000 TL üstü
3.3.3. Havale Ücreti
3.3.3.1 Mobil bankacılık ve internet bankacılığı
3.3.3.1.1       1.000 TL ve altı
3.3.3.1.2       1.000-50.000 TL arası
3.3.3.1.3       50.000 TL üstü
3.3.3.2 ATM
3.3.3.2.1       1.000 TL ve altı
3.3.3.2.2       1.000-50.000 TL arası
3.3.3.2.3       50.000 TL üstü
3.3.3.3 Diğer Kanallar
3.3.3.3.1       1.000 TL ve altı 0 TL 5 TL İşlem Başına 3/3/2021
3.3.3.3.2       1.000-50.000 TL arası 0 TL 10 TL İşlem Başına 3/3/2021
3.3.3.3.3       50.000 TL üstü 0 TL 100 TL İşlem Başına 3/3/2021
3.3.4. Uluslararası Fon Transferi ve Mesajlaşma Ücreti
3.3.4.1 Giden Fon Transferi 25 USD 500 USD 3/3/2021
3.3.4.2 Gelen Fon Transferi
3.3.4.3 Ödeme Kuruluşları Üzerinden Gönderilen 25 USD 500 USD 3/3/2021
3.3.4.4 Ödeme Kuruluşları Üzerinden Gelen
3.3.4.5 Uluslararası Fon Transferi Sorgulama/Mesajlaşma Ücreti 25 USD 500 USD 3/3/2021
3.3.5. Kıymetli Maden Transferi Ücreti
3.3.5.1 Banka İçi
3.3.5.2 Diğer Banka
3.4. Kiralık Kasa
3.4.1 Küçük Boy
3.4.2 Orta Boy
3.4.3 Büyük Boy
3.5. Aracılık Hizmetleri
3.5.1. Fatura/Kurum Ödemesi
3.5.2. Tahsilat/Ödeme Hizmetleri
3.6. Belge ve Bilgilendirme
3.6.1. Basılı Ekstre Gönderimi 0 TL 10 TL Sayfa Başına 10/18/2022
3.6.2. Arşiv/Araştırma 10 TL 1,000 TL Talep edilen döküman için ilgili dökümanın düzenleme tarihinden itibaren ilk yıl için ücret alınmaz. 1 yılın üzerinde sürenin geçmesi halinde işlemle orantılı makul bir ücret alınır  10/18/2022
3.7. Çek İşlemleri
3.7.1. Çek Defteri ve Çek Düzenleme Ücreti
3.7.1.1 Çek Defteri (Yaprak Başı)
3.7.1.2 Çek Düzenleme 1 TL 7,500 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.7.1.3 Özel Nitelikli Çek Düzenleme
3.7.2. Çek İade Ücreti 10 TL 5,000 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.7.3. Çek Tahsilat Ücreti
3.7.3.1 Aynı Banka Çeki 1 TL 5,000 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.7.3.2 Diğer Banka Çeki 1 TL 5,000 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.7.3.3 Döviz Çekleri Tahsilatı (Diğer Banka) 1 TL 5,000 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.7.4. Çek Belgelendirme ve Düzeltme Ücreti
3.7.4.1 Karşılıksız Çek Belgelendirme 1 TL 5,000 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.7.4.2 Çek Düzeltme Hakkı 1 TL 5,000 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.8. Senet İşlemleri
3.8.1. Senet Bilgilendirme Ücreti 1 TL 5,000 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.8.2. Senet İade Ücreti 10 TL 5,000 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.8.3. Senet Protesto İşlemleri Ücreti
3.8.3.1 Senet Protesto 10 TL 5,000 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.8.3.2 Senet Protesto Kaldırma 10 TL 5,000 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.8.4. Senet Tahsile Alma Ücreti
3.8.4.1 Aynı Banka Senet Tahsili 1 TL 7,500 TL İşlem Başına 10/18/2022
3.8.4.2 Muhabir Banka Senet Tahsili 1 TL 7,500 TL İşlem Başına 10/18/2022
4 Ödeme Sistemleri
4.1 POS Ücretleri
4.1.1 POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Fiziki POS Bankalarca üye işyerlerinden aylık ya da yıllık tahsil edilir. Tahsil edilen ücretin aylık karşılığına yer verilmiştir.
4.1.2 POS Yazılım/Donanım/Bakım Ücreti - Sanal POS Bankalarca üye işyerlerinden aylık ya da yıllık tahsil edilir. Tahsil edilen ücretin aylık karşılığına yer verilmiştir.
4.1.3 Kayıp/Hasarlı POS ve Aksesuar Bedeli Bankalarca işlem/olay başına tahsil edilir. İşle/olay başına tahsil edilen ücretlere yer verilmiştir.
4.2 Üye İşyeri Ücretleri
4.2.1 Üye İşyeri Ücreti Peşin/Taksit
4.2.1.1 Üye İşyeri Ücreti Peşin Bankalarca üye işyerinin POS'undan gerçekleştirdiği işlem tutarı üzerinden uygulanır. İşlem tutarı üzerinden uygulanan oranlara yer verilmiştir.
4.2.1.2 Üye İşyeri Ücreti Taksit (İlave Taksit Oranı) Bankalarca üye işyerinin POS'undan gerçekleştirdiği işlem tutarı üzerinden uygulanır. İşlem tutarı üzerinden uygulanan oranlara yer verilmiştir.
4.2.1.3 Üye İşyeri Ücreti Peşin (Yurtdışı Kartlar) Bankalarca üye işyerinin POS'undan gerçekleştirdiği işlem tutarı üzerinden uygulanır. İşlem tutarı üzerinden uygulanan oranlara yer verilmiştir.
4.2.1.4 Üye İşyeri Ücreti (Kapalı Devre Kart Sistemleri) Bankalarca üye işyerinin POS'undan gerçekleştirdiği işlem tutarı üzerinden uygulanır. İşlem tutarı üzerinden uygulanan komisyonun yıllık karşılığına yer verilmiştir.
4.2.2 Bloke Çözüm Ücreti Erken bloke çözüm işlemine konu bakiyenin ortalama vadesi ile çarpılması sonucunda hesaplanmaktadır. Erken bloke çözüm ücretinin yıllık karşılığına yer verimiştir.(Talimatın üye işyeri ücreti altında yer alan "Azami Bloke Çözüm Ücreti" formül hesaplamasına uygun olarak belirlenmesi gerekmektedir.)
4.3 Ticari Kart İle Yapılan İşlemler
4.3.1 Ticari Kart Üyelik Ücreti
4.3.1.1 Ticari Kart Üyelik (Asıl Kart) Bankalarca yıllık olarak tahsil edilmektedir. Ücretin yıllık tutarına yer verilmiştir.
4.3.1.2 Ticari Kart Üyelik (Ek Kart) Bankalarca yıllık olarak tahsil edilmektedir. Ücretin yıllık tutarına yer verilmiştir.
4.3.2 Nakit Avans Ücreti Nakit Avans işlem tutarı üzerinden tahsil edilmektedir. Nakit Avans işlemine uygulanan komisyon oranına yer verilmiştir.
5 Dört Kategori Kapsamındaki Özel Ürün ve Hizmetler
5.1 Nakit Yönetimi
5.1.1 Nöbetçi Transfer ürünü
7 Bilgi İçin
7.1. Paket Ücretleri Birden fazla ürün veya hizmetin bir arada paket halinde sunulması karşılığında alınan ücrettir
7.2. Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti Kredi riski devam eden nakdi ve gayri nakdi bir kredide teminat, vade, ödeme planı, oran ve benzeri diğer koşullarda değişiklik yapılarak kredinin yeniden yapılandırılması, kullandırılan kredilerin başlangıçta belirlenen ödeme planı ve faiz gibi bankaların kredi onay şartlarını etkileyen her türlü koşulun değiştirilmesi karşılığında alınan ücrettir. Bu ücret, finansal kiralama işlemleri için de alınabilir.
7.2.1. Yapılandırma
7.2.2. Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği
7.3. Proje Finansmanı, Satın Alım ve Birleşme Finansmanı, Özelleştirme Finansmanı ve Yapılandırılmış Finansman Proje finansmanı, satın alım ve birleşme finansmanı, özelleştirme finansmanı ve yapılandırılmış finansman ile bunların refinansmanı için özel kredi sözleşmeleri veya genel kredi sözleşmesine ek sözleşme ve protokoller kapsamında kullandırılan krediler karşılığında alınan ücretlerdir.
7.3.1. Proje Finansmanı
7.3.2. Satın Alım ve Birleşme Finansmanı
7.3.3. Özelleştirme Finansmanı
7.3.4. Yapılandırılmış Finansman