İşlem Grubu Adı İşlem Adı Kalem Adı Birim Oran Masraf Adı Birim Tutar Asgari Tutar Asgari Oran Azami Tutar Azami Oran Açıklama
Para Aktarma EFT EFT EFT Masrafı TL 0 0 100.00 0 Eft işlemlerinde alınabilecek ücret işlem tutarının 1.000-TL ve altında olması halinde 5.-TL , 1.000.-TL ve 50.000.-TL arasında olması halinde 10.-TL , 50.000.-TL üzerinde olması halinde azami 100.-TL olarak uygulanır .
Para Aktarma Swift Swift Swift Masrafı USD 25.00 0 500.00 0 İşlem Başına
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri % Faiz 0 0 0 100.00 Vade 120 aya kadar
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Tahsis Ücreti TL 25.00 0 0 0.50 İşlem Başına olup , yönetmelikte belirtilen tutarları aşamaz.(Kredi anapara tutarının binde beşini geçemez
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri % Yeniden Yapılandırma TL 50.00 0 0 2.00 Kalan anapara üzerinden .Kalan vadesi 36 aydan az ise %1 uygulanır
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri % Erken Ödeme TL 50.00 0 0 2.00 Ödenen tutar üzerinden ve kalan vade 36 aydan az ise %1 oalarak uygulanır.
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri % Ekspertiz Ücreti TL 250.00 0 8500.00 0 İşlem başına olup , tahsis edilen veya reddedilen kredilerde 3. kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret ödenmez.
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Ipotek / Rehin tesis ucreti TL 250.00 0 6000.00 0 İşlem Başına olup tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret alınmaz
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Konut Sigortası TL 0 0 1500.00 0 İpotek alınacak ortalama bir gayrımenkule yapılacak konut sigortasının yıllık prim tutarıdır.Prim tutarı metrekareye ve konut lokasyonuna göre değişiklik gösterebilir.
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Dask TL 0 0 600.00 0 İpotek alınacak ortalama bir gayri menkule yapılacak DASK sigortasının yıllık prim tutarıdır. Prim tutarı metrekareye ve konut lokasyonuna göre değişkenlik gösterebilir.
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Toplam masraflar TL 0 0 17100.00 0
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri % Yıllık Toplam Maliyet 120 Ay için 0 0 0 121.00 100.000 TL tutarındaki bir kredinin 120 ay vadedeki yıllık toplam maliyetidir. Bütün masraflar dahildir.
Bireysel Krediler Konut Kredileri Konut Kredileri Araştırma Masraf TL 250.00 0 4000.00 0 İşlem Başına olup tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret alınmaz
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri % Faiz 0 0 0 100.00 vade 36 aya kadar /yıllık faiz +KKDF + BSMV
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri Tahsis Ücreti TL 25.00 0 0 0.50 İşlem Başına olup , yönetmelikte belirtilen tutarları aşamaz.(Kredi anapara tutarının binde beşini geçemez)
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri Ekspertiz Ücreti TL 250.00 0 8500.00 0 İşlem başına olup , tahsis edilen veya reddedilen kredilerde 3. kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret ödenmez.
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri Ipotek / Rehin tesisis ucreti TL 250.00 0 6000.00 0 İşlem Başına olup tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret alınmaz
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri Toplam Masraflar TL 0 0 6500.00 0
Bireysel Krediler Taşıt Kredileri Taşıt Kredileri % Yıllık Toplam Maliyet 24 ay için 0 0 0 192.00 20.000.-TL tutarındaki bir kredi için 24 ay vadede yıllık toplam maliyete masraflar + KKDF+ BSMV dahil edilmiştir.
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri % Faiz 0 0 0 100.00 vade 36 aya kadar /yıllık faiz +KKDF + BSMV
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri Tahsis Ücreti TL 25.00 0 0 0.50 İşlem Başına olup , yönetmelikte belirtilen tutarları aşamaz.(Kredi anapara tutarının binde beşini geçemez
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri Ekspertiz Ücreti TL 250.00 0 8500.00 0 İşlem başına olup , tahsis edilen veya reddedilen kredilerde 3. kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret ödenmez.
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri Ipotek / Rehin Tesis Ücreti TL 250.00 0 6000.00 0 İşlem Başına olup tahsis edilen veya reddedilen kredilerde üçüncü kuruluşlara ve şahıslara ödenen ücretler hariç herhangi bir ücret alınmaz
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri Toplam Masraflar TL 0 0 6500.00 0
Bireysel Krediler İhtiyaç Kredileri İhtiyaç Kredileri % Yıllık Toplam Maliyet 24 ay için 0 0 0 192.00 Yıllık toplam maliyete 20.000 TL tutarındaki bir kredi için 24 ay vadede masraflar+ KKDF+BSMV dahil edilmiştir.
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet TL Çek Tahsilat Ücreti TL 1.00 0 5000.00 0 İşlem Başına
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet YP Çek Tahsilat Ücreti TL 1.00 0 5000.00 0 İşlem Başına
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet Senet Tahsilatı TL 1.00 0 7500.00 0 İşlem Başına
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet Çek Senet İade Masrafı TL 10.00 0 5000.00 0 İşlem Başına
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet Bloke Çek Düzenleme Ücreti TL 1.00 0 7500.00 0 İşlem Başına
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet senet protesto TL 10.00 0 5000.00 0 İşlem Başına
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet senet bilgilendirme TL 1.00 0 5000.00 0 İşlem Başına
Çekler ve Senetler İşlem Ücreti Çek Senet çek bilgilendirme ve düzeltme TL 1.00 0 5000.00 0 İşlem Başına
Kobi Kredileri Nakit ISF % Faiz Oranı 0 0 0 100.00
Kobi Kredileri Nakit ISF % Kredi Kullandırım Komisyonu TL 0 0 0 1.10 Kullandırılan kredi tutarının azami %1.1' i olarak uygulanır.
Kobi Kredileri Nakit ISF %00 Tahsis Ücreti 0 0 0 0.25 Tahsis edilen kredi limitinin azami %0.25 ( onbinde yirmibeş)olarak uygulanır . Limit artışlarında ilave limit üzerinden yeni bir tahsis ücreti alınabilir.
Kobi Kredileri Nakit ISF % Erken Ödeme 0 0 0 2.00 1/03/2021'den önce kullanılan kredilerde kalan vade 24 ay altı ise %1, 24 ay üstü ise %2, 1/03/2021 itibariyle kullandrılan kredilerde kalan vadesi 24 ay altıysa %2 , 24 ay üstü ise , %2 üzerine 24 ayı aşan her bir yıl için %1 eklenerek uygulanır
Kobi Kredileri Nakit ISF % Yapılandırma , temdit , Ödeme planı ve Faiz değişikliği 0 0 0 10.00 Birden fazla taksidin erken ödenmesi halinde erken kapama tutarının %1'i , temdit , yapılandırma , faiz değişikliği durumunda kalan anapara tutarının %10'u olarak uygulanır
Kobi Kredileri Nakit ISF % Nakdi Kredi taahhüde uymama 0 0 0 2.00 Vadesi gelen kredi tutarının azami %2'si olarak uygulanır.
Kobi Kredileri Nakit ISF İpotek Tesis / Expertiz Ücreti TL 100.00 0 100000.00 0 Bankanın anlaşmalı olduğu 3. kişi ve kurumlardan alınacak hizmetin bedeli ve eğer varsa bankanın yaptığı masraflar müşteriye aynı şekilde uygulanacaktır .
Kobi Kredileri Nakit ISF İpotek FEK Ücreti TL 100.00 0 15000.00 0
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari % Faiz 0 0 0 100.00
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari % Kredi Kullandırım Komisyonu 0 0 0 1.10 Kullandırılan kredi tutarının azami %1.1'i olarak uygulanır.
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari % Yapılandırma , temdit , Ödeme planı ve Faiz değişikliği 0 0 0 10.00 Birden fazla taksidin erken ödenmesi halinde erken kapama tutarının %1'i , temdit , yapılandırma , faiz değişikliği durumunda kalan anapara tutarının %10'u olarak uygulanır .
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari % Erken Ödeme TL 0 0 0 2.00 1/03/2021'den önce kullanılan kredilerde kalan vade 24 ay altı ise %1, 24 ay üstü ise %2, 1/03/2021 itibariyle kullandrılan kredilerde kalan vadesi 24 ay altıysa %2 , 24 ay üstü ise , %2 üzerine 24 ayı aşan her bir yıl için %1 eklenerek uygulanır
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari % Nakdi Kredi taahhüde uymama 0 0 0 2.00 Vadesi gelen kredi tutarının azam, %2'si .
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari İpotek Tesis / Ekspertiz Ücreti TL 100.00 0 100000.00 0 Bankanın anlaşmalı olduğu 3. kişi ve kurumlardan alınacak hizmetin bedeli ve eğer varsa bankanın yaptığı masraflar müşteriye aynı şekilde uygulanacaktır .
Kobi Kredileri Nakit Taksitli Ticari İpotek FEK Ücreti TL 100.00 0 15000.00 0
Kobi Kredileri Nakit Taşıt Faiz Oranı 0 0 0 100.00
Kobi Kredileri Nakit Taşıt %00 Tahsis Ücreti 0 0 0 0.25 Tahsis edilen kredi limitinin azami %0.25 ( onbinde yirmibeş)olarak uygulanır . Limit artışlarında ilave limit üzerinden yeni bir tahsis ücreti alınabilir.
Kobi Kredileri Nakit Taşıt % Yapılandırma , temdit , Ödeme planı ve Faiz değişikliği 0 0 0 10.00 Birden fazla taksidin erken ödenmesi halinde erken kapama tutarının %1'i , temdit , yapılandırma , faiz değişikliği durumunda kalan anapara tutarının %10 'u olarak uygulanır.
Kobi Kredileri Nakit Taşıt % Erken Ödeme 0 0 0 0 1/03/2021'den önce kullanılan kredilerde kalan vade 24 ay altı ise %1, 24 ay üstü ise %2, 1/03/2021 itibariyle kullandrılan kredilerde kalan vadesi 24 ay altıysa %2 , 24 ay üstü ise , %2 üzerine 24 ayı aşan her bir yıl için %1 eklenerek uygulanır
Kobi Kredileri Nakit Taşıt Rehin Tesis , değişiklik,fekk TL 100.00 0 15000.00 0 Bankanın anlaşmalı olduğu 3. kişi ve kurumlardan alınacak hizmetin bedeli ve eğer varsa bankanın yaptığı masraflar müşteriye aynı şekilde uygulanacaktır .
Kobi Kredileri Nakit Taşıt % Nakdi Kredi taahhüde uymama 0 0 0 2.00 Vadesi gelen kredi tutarının azami %2'si olarak uygulanır .
Kobi Kredileri Gayri Nakit Teminat Mektubu % Teminat Mektubu Masrafı TL 25.00 0 0 5.00
Kobi Kredileri Gayri Nakit Teminat Mektubu Referans Mektubu Masrafı TL 25.00 0 100000.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İthalat İşlemleri % Akreditif Açılış TL 25.00 0 0 4.00
Kobi Kredileri Gayri Nakit İthalat İşlemleri Rezerv / Uyuşmazlık usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İthalat İşlemleri % Ön İhbar usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İthalat İşlemleri Aval / Kabul usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İthalat İşlemleri Vade / Tutar değişikliği usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İthalat İşlemleri Poliçe Kabul Ücreti usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İhracat İşlemleri İhbar usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İhracat İşlemleri Teyit usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İhracat İşlemleri Vade / Tutar değişikliği usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İhracat İşlemleri Vadeli Ödeme usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İhracat İşlemleri İskonto ücreti usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İhracat İşlemleri Tahsil Ücreti usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İthalat / İhracat Ortak İşlemleri Vesaik inceleme usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İthalat / İhracat Ortak İşlemleri Değişiklik Ücreti usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İthalat / İhracat Ortak İşlemleri İşlem Ücreti usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İthalat / İhracat Ortak İşlemleri Muhabir Banka Ücreti usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit İthalat / İhracat Ortak İşlemleri Ödeme Ücreti usd 25.00 0 500.00 0
Kobi Kredileri Gayri Nakit Bankalar ve Firmalar Lehine Verilen Aval ve Ciro % Bankalar ve Firmalar Lehine Verilen Aval ve Ciro Masrafları TL 25.00 0 0 5.00
Diğer İşlem Ücreti Diğer Ticari Mü?terilere Gönderilen Extre ücreti 0 0 0 0 Sayfa Başına
Diğer İşlem Ücreti Diğer Sözleşme/İşlem Fişi/Hesap Araştırma/Dekont Talebi TL 10.00 0 1000.00 0 Talep edilen döküman için ilgili dökümanın düzenleme tarihinden itibaren ilk yıl için ücret alınmaz. 1 yılın üzerinde sürenin geçmesi halinde işlemle orantılı makul bir ücret alınır .
Diğer İşlem Ücreti Diğer Borcu Yoktur Yazısı TL 10.00 0 1000.00 0 Finansal tüketicinin borcunun bulunmadığına ilişkin talep ettiği bilgi yazısı için bir defaya mahsus olmak üzere ücret alınmaz.
Diğer İşlem Ücreti Diğer Bireysel Hesap Özeti Gönderilmesi/Bildirim Ücreti TL 5.00 0 750.00 0 Onaya bağlı bildirim işlemlerinde 3. kişi ve kuruluşlara ödenen ücretler dışında ücret tahsil edilmez.
Diğer İşlem Ücreti Diğer Yasal Bildirim/Hesap Kat İhtar Ücreti TL 5.00 0 5000.00 0 Yasa gereği yapılması gereken bildirim ve ihbarlarda 3. kişilere yapılan ödemeler dışında ücret tahsil edilmez.